Nordenas Arbetsmiljöpolicy/Personalpolicy

Nordena arbetar medvetet för att skapa trivsel och engagemang på arbetsplatsen samt att öka möjligheterna för personlig utveckling hos varje enskild medarbetare. Som anställd hos Nordena ska man inte behöva känna sig kränkt eller diskriminerad på grund av kön, etnisk härkomst eller sexuell läggning. Trygghet och säkerhet står i fokus och alla medarbetare ska följa arbetsmiljöreglerna och påpeka eventuella brister för snabb korrigering. Vi genomför kontinuerligt interna revisioner och utbildar löpande vår personal inom bland annat miljöarbete, maskinskötsel och kundservice. När ni anlitar Nordena ska ni känna er trygga med att vår personal blir väl omhändertagen och utför sitt arbete på ett kompetent och säkert sätt.

Vi tror att trygga och motiverade medarbetare gör ett bättre jobb.

Nordena´s Arbetsmiljöpolicy/Personalpolicy