Fastighetsskötsel i Stockholm

Nordena hjälper bostadsrättsföreningar och fastighetsägare med heltäckande fastighetsskötsel för fastigheten.

Regelbunden fastighetsskötsel är viktig för att fastigheten ska kunna leva längre, samtidigt som både trivseln och säkerheten ökar. Nordenas kvalificerade fastighetstekniker utför regelbundna ronderingar av fastigheten och kontrollerar de tekniska installationerna såsom värmesystem och ventilation. Vi ser till att portkod, låscylindrar, belysning och dörrar är i bra skick. Om vi upptäcker fel och brister får ni som fastighetsägare en felrapport med förslag på åtgärder. Därefter utför vi de reparationer som ni vill ha utförda.
Nordena arbetar proaktivt för att förebygga oväntade problem, men om något fel skulle uppstå går det alltid att ringa oss för felanmälan. Med Nordena kan ni vara trygga med att alla viktiga funktioner i fastigheten alltid fungerar som de ska.

I Nordenas fastighetsskötsel ingår:

  • Rondering och tillsyn av fastighet.
  • Hantering av felanmälan och koppling till jour.
  • Tillsyn av värmesystem, ventilation etc.
  • Felrapporter och avhjälpande av fel.
  • Avläsning och rapportering av mätvärden.

Tillsyn

Tillsyn av fastighet