RUT avdrag för privatpersoner.

Som privatperson har du en skattelättnad som motsvarar 50% av arbetskostnaden genom det sk RUT avdraget.

Exempel på hushållsarbete kan vara städning, trädgårdsarbete, fönsterputs, golvbehandling osv. Mer information finner ni här: http://www.skatteverket.se/skatter/husarbetenrot.4.2e56d4ba1202f95012080002966.html