Byggstädning i Stockholm

Nordena har kompetent personal för att hjälpa fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med städningen under byggarbeten. Byggarbetsplatser blir väldigt smutsiga och det är viktigt att hålla rent under hela bygget, oavsett om det gäller ny- eller ombyggnationer, större renoveringar eller stambyten. Nordena vet vad som krävs för att det ska bli en exemplarisk genomförd byggstädning.

Byggstädning på stora byggen sker etappvis. I starten koncentrerar vi oss på städning i arbetsbodarna och övriga utrymmen i angränsning till dessa. Efter ett tag arbetar vi på själva arbetsplatsen vid sidan av byggarbetarna och hjälper dessa i det dagliga arbetet. När bygget går mot sin slutfas inriktar vi oss på att städa till exempel lägenheter som är klara för leverans eller butiker som är redo att öppna.

Det är viktigt att ständigt hålla rent på arbetsplatsen för att underlätta arbetet och förebygga skaderisken för personalen. Vi följer de regler som en byggfirma sätter upp och vi tillhandahåller personal som har stor erfarenhet av arbetet på ett bygge. Vi anpassar byggstädningen efter era önskemål. Tveka inte att kontakta oss för vidare information och konsultation.

Arbetsmoment slutstädning:

  • Golvvård, rengöring av golv.
  • Damning av alla ytor.
  • Allt material som under byggets gång blivit förorenat måste tas om hand om på ett miljövänligt och säkert sätt.
  • Allt överblivet byggmaterial så som trä, gips, kakel, metall och sten röjs bort
  • Högtrycksrengöring.
  • Installationsbehandlingar av golv.

Byggstäd

Byggstädning