Trappstädning i Stockholm

Nordena utför professionell städning av entréer och trapphus för bostadsrättsföreningar och fastighetsägare, enskilt eller som del av paketlösning.

Trapphuset är ansiktet utåt för alla typer av fastigheter – det är här vi bildar oss ett första intryck av husets invånare. Med kontinuerlig trappstädning utförd på rätt sätt minskar dessutom slitaget i byggnaden. Nordena åtar sig gärna det kontinuerliga underhållet av trapphus och entrée i er fastighet. Vi erbjuder professionell trappstädning med miljövänliga metoder och ni som kund erbjuds alltid kvalitetsgaranti.

Städmoment trappstädning:

 • Sopning och fuktmoppning.
 • Rengöring av speglar, lister.
 • Rengöring av hiss.
 • Avfläckning av entrédörrar.
 • Fönsterputsning av entrén.
 • Dammtorkning ledstänger.
 • Avfläckning av anslagstavlor.
 • Rengöring av tvättstuga.

I Nordenas fastighetsskötsel ingår:

 • Rondering med avhjälpande av fel.
 • Tillsyn av värmesystem, ventilation etc.
 • Avläsning och rapportering av mätvärden.
 • Fastighetsstädning.
 • Mark- och trädgårdsskötsel.
 • Snöröjning och tackskottning.

Trappstäd

Trappstädning