Tömning, bortforsling och transport i Stockholm

Vi hjälper bostadsrättsföreningar, kontor och fastighetsägare att tömma utrymmen på möbler och övrigt material. Vi tar gärna hand om transporten av möbler och annan utrustning till önskad adress och för tillgänglighetens skull har vi lastbilar i olika storlekar.  Vi tar även hand om era sopor (från förråd, vindar, källare m.m.) och lämnar dem sorterade till återvinningen.

  • Tömning av rum och andra ytor i fastigheten.
  • Transport av material till annan plats alternativt tippen.
  • Flyttstädning av tömda utrymmen.

Bortforsling

Tömning bortforsling och transport i Stockholm