Nordenas säkerhets och trygghetspolicy

Säkerhet och trygghet är mycket viktig för oss på Nordena och för våra kunder. Därför arbetar vi kontinuerligt med utbildning och rutiner. Vi strävar efter att hålla en låg personalomsättning och att uppfylla de säkerhetskrav som ställs. Då varje företag har olika rutiner får vår personal en noggrann genomgång hos varje kund.


Krav för alla medarbetare:

 • Legitimation/namnbricka.
 • Företagskläder.
 • Alltid samma person som städar, som vid frånvaro ersätts med utbildad vikarie.
 • Noggrann genomgång av larm och koder.
 • Nycklar kvitteras och förvaras på säkert ställe.
 • Tystnadsplikt.
 • Sekretessförbindelser.
 • Utdrag från brottsregistret.
 • Ärlighet.

Om våra kunder har ytterligare specifika krav följer vi dessa. Säkerhet och trygghet innebär också att uppdragsgivaren ska kunna lita på oss som samarbetspartner.


Därför har Nordena följande:

 • ISO-certifikat inom miljö, kvalitet och arbetsmiljö.
 • Medlemskap i Svenskt Näringsliv och Almega Serviceentreprenörerna.
 • Kollektivavtal med Kommunal, Fastighetsanställdas förbund och SEKO.
 • God ekonomi, UC GOD (kreditvärdig).
 • Bra försäkringsskydd.
 • ID06.
 • Genomförande av egna skyddsronder hos kunder.

Säkerhets och trygghetspolicy